Các lớp học do phòng QLĐT trực tiếp quản lý như học ôn thi CĐR; triển khai quy chế đầu năm; hướng dẫn quy định thực tập cuối khóa...