Chào các em sinh viên yêu quý!
Đây là lớp toán cho các nhà kinh tế số 36 học sáng thứ 4 tiết 1-2-3 tại D505 các em nhé! Chúc các em học tập tốt môn học này!