Đây là lớp Toán cho nhà kinh tế2 số 4 học kì hè 2021!
Chào các em sinh viên thân mến!
Thầy là Phạm Văn Nghĩa, Giảng viên khoa Toán kinh tế email: nghiapv@neu.edu.vn; nghia25ktqd@gmail.com. Thầy sẽ phụ trách lớp mình môn học này. Thầy chúc các em học tập tốt và có kết quả cao môn học này!
Thầy Nghĩa khoa Toán.