Khoá học BHTM2 là học phần 2 của môn BHTM, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về bảo hiểm thương mại, tập trung vào các loại hình bảo hiểm:

- bảo hiểm hàng hải;

- bảo hiểm nông nghiệp;

- bảo hiểm kỹ thuật;

- bảo hiểm trách nhiệm;

- bảo hiểm sức khoẻ.