Tiền thân của Khoa Bảo hiểm là Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm trực thuộc Khoa Thống kê, được thành lập năm 1989. Đến tháng 10 năm 1999, Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm trở thành Bộ môn độc lập, trực thuộc Trường. Năm 2008, Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm phát triển thành Khoa Bảo hiểm như hiện nay.

  • Địa chỉ: Khoa Bảo hiểm, Phòng 1412-1414, Tầng 14, Toà nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 36 280 280 (Máy lẻ: 6440 hoặc 6443).